top of page
obr35.jpg
Home
pruh1c-02.png

EURÓPSKA FEDERÁCIA DÁTOVO ORIENTOVANÝCH
INOVAČNÝCH HUBOV

Cieľom federácie EU HUBS FOR DATA je stať sa európskym referenčným bodom pre inovácie a experimentovanie založené na údajoch, podporovať spoluprácu medzi dátovými iniciatívami v Európe, združovať riešenia v globálnom spoločnom katalógu dátových služieb a zdieľať údaje na cezhraničnej a medzisektorovej úrovni.

So zámerom slúžiť ako referencia na vytvorenie spoločných európskych dátových priestorov sa federácia skladá z 30 DIHov, ktoré v 20 krajinách pokrývajú 30 rôznych regiónov, pričom svoje pole pôsobnosti plánuje teritoriálne zväčšovať. Partnerom federácie je aj DIH TECHNICOM, ktorý poskytuje a podporuje inovácie založené na dátach v košickom regióne.

IMG_20220922_091045_edited_edited.jpg
pruh3c-02.png

Príďte skvalitniť svoju žiadosť konzultáciou

AdobeStock_483491543.jpeg

Záznam workshopu o tom,

ako môžu firmy využiť

projektové výzvy EUH4D

a za podpory lokálnych i zahraničných DIHov

zlepšiť svoj potenciál i prax

v oblasti nasadzovania a uplatňovania

dátových nástrojov a služieb.

AKO MÔŽE FIRMA PROFITOVAŤ
 VĎAKA PROJEKTOVÉMU GRANTU

A PODPORE INOVAČNÉHO HUBu

Väčšina európskych firiem zaostáva v inováciách založených na dátach. Ako riešenie vybuduje projekt EUHubs4Data financovaný zdrojmi EÚ federáciu kľúčových hráčov v tejto oblasti a prepojí sa s dátovými inkubátormi a platformami, sieťami malých a stredných podnikov, komunitami AI, organizáciami zameranými na zručnosti a školenia a úložiskami otvorených dát.

Európsky katalóg datasetov a dátových služieb sprístupnený malým a stredným podnikom, startupom a internetovým podnikateľom prostredníctvom digitálnych inovačných HUBov uľahčí realizáciu cezhraničných a medzisektorových dátových experimentov vďaka zdieľaniu a interoperabilite dát a služieb.

obr35.jpg
Výzva

60.000 €

na vlastný

experiment

09.11.2022

termín na podanie

projektovej žiadosti

projektová výzva

OPEN CALL #3

SME

pre malé a stredné podniky a startupy

DIH

podpora

DIH Technicom

70.000 €

na využitie

služieb

02/23 - 10/23

doba riešenia

9 mesiacov

AdobeStock_483491543.jpeg
InfoDay
pruh3c-02.png

InfoDay 2

pruh3c-02.png

4.11.2022

10:00 - 12:00

Na piatok 04.11.2022 o 10:00 vám v Technicome prinášame možnosť zúčastniť sa záverečnej konzultácie InfoDay 2 určenej pre všetky subjekty, ktoré majú svoje experimenty rozpracované do podoby projektových žiadostí a smerujú k ich zdarnému podaniu. Cieľom tohto stretnutia realizovaného opäť v hybridnom režime (prezenčne a zároveň online) bude zodpovedať najčastejšie otázky subjektov žiadajúcich zo Slovenska (možnosť overiť správnosť dizajnovania svojich žiadostí), prípadne zistiť, aké dodatočné informácie spolu potrebujeme zistiť od členov spravujúcich projektové konzorcium.

Keďže v UPV Technicom prebieha viacero súbežných aktivít, informáciu o miestnosti pre konanie InfoDay2 dostanete po vstupe do objektu pri vrátnici. V deň konania podujatia bude na tomto webe zverejnený link na pripojenie pre online účastníkov.

AdobeStock_483491543.jpeg
pruh3c-02.png

InfoDay 1

Dňa 22.09.2022 o 09:00 sme pre vás zrealizovali webinár InfoDay 1, kde sme záujemcom predstavili aktuálnu projektovú výzvu (Open Call #3) a priblížili jej parametre, podmienky a dôležité súvislosti. V hybridnom režime (prezenčne i online) malo podujatie 17 účastníkov, ktorí sa na základe prezentovaného obsahu a následnej diskusie dozvedeli konkrétne informácie o forme a spôsobe, ako sa do výzvy zapojiť a uchádzať sa o financovanie svojich aktivít.

pruh3c-02.png

ARCHÍV

V rámci programu predstavila Alena Poláková partnerskú organizáciu Enterprise Europe Network, ktorá vyvíja a zdarma ponúka množstvo aktivít pre pomoc malým a stredným podnikom pri ich inováciách a prístupe na trh.

Tomáš Pavlík ako zástupca Národnej kancelárie Horizont Európa (CVTI SR) predstavil dôležité kroky vedúce k písaniu kvalitných projektových žiadostí, čo firmy vedie k zvýšeniu predpokladu úspechu pri hľadaní financovania.

Miroslav Michalko ako zástupca firmy CEELABS opísal svoje skúsenosti s kaskádovými projektmi z pohľadu úspešného žiadateľa a riešiteľa predchádzajúcich projektov.

A napokon Miroslav Janák poskytol informácie o aktuálnej výzve a možnostiach podpory zo strany DIH Technicom.

Pred uzavretím projektovej výzvy (deadline 09.11.2022) predpokladáme na prelome októbra a novembra realizáciu podobného podujatia InfoDay 2, kde sa so spoločnosťami, ktoré budú mať svoje nápady na experimenty rozpracované v podobe projektových žiadostí pobavíme o tom, ako ich návrhy skvalitniť a dokončiť smerujúc k ich úspešnému podaniu.

AdobeStock_478001969.jpeg
Služby
pruh3c-02.png

SLUŽBY

DIH Technicom vám ponúka a sprostredkúva služby v prepojení s odbornými pracoviskami Technickej univerzity. V rámci výzvy je potrebné využiť minimálne 2 služby od aspoň 2 DIH.

pruh3c-02.png

Business Development

& Ecosystem Building

1 service

AdobeStock_483491543.jpeg

Video

collaboration services

Collaboration possibilities for companies and individuals with the goal of streamlining the work and enabling the digital transformation using video technology. Video conferencing technology with different scenarios, streaming, recording, editing and sharing of content.

pruh3c-02.png

Infrastructure Access

2 services

AdobeStock_483491543.jpeg

Computing

& storage

resources

We provide infrastructure for various deployments in the IT field. We have computing capacity that consists of Cisco UCSB-B200-m4 servers with two Intel Xeon 2670V3 processors and 96GB RAM and Cisco UCSB-B200-m5 servers with two Intel Xeon Gold 5218 processors and 192GB RAM. It also includes disk arrays from NetApp in various performance and capacity versions.

pruh3c-02.png

Technology Consultancy and Training

6 services

AdobeStock_483491543.jpeg

Data Center, Cloud, Storage, Networking Design & Consultation services

Support during the deployment of mechanisms and technologies for data storage, processing and visualization. Adaptation of machine learning for data analysis and processing with the main focus on collection, analysis, processing and visualization of data obtained from computer networks with the help of commercially available technologies.

pruh3c-02.png
pruh3c-02.png

PRE KOMUNIKOVANIE, NASTAVENIE A NACENENIE VAMI ZVOLENÝCH SLUŽIEB

Z PORTFÓLIA DIH TECHNICOM KONTAKTUJTE PROJEKTOVÉHO KOORDINÁTORA.

AdobeStock_483491543.jpeg
Datasety
pruh3c-02.png

DATASETY

DIH Technicom vám ponúka a sprostredkúva datsety v prepojení s odbornými pracoviskami Technickej univerzity. V rámci výzvy je potrebné využiť minimálne 1 dataset (aj vlastný alebo externý).

pruh3c-02.png

Networking,

Communication

2 datasets

AdobeStock_483491543.jpeg

NETFLOW

(json)

The possibility of measuring network flows based on different needs in computer networks with different characteristics. Measured network flows are obtained with CISCO equipment and based on netflow protocols such as protocol NetFlow, NFStream, etc.

pruh3c-02.png

Agriculture, Environment

2 datasets

AdobeStock_483491543.jpeg

TERRITORY SLOVAKIA

(csv, shp,

geo.json, kml)

The possibility of spatial analysis based on different dataset provided by the platform https://data.gov.sk/ related to support of the agricultural, food sector and the environment.

pruh3c-02.png

Business

2 datasets

AdobeStock_483491543.jpeg

EBIZ

(json,

postgresql)

Analysis of e-procurement processes based on different negotiation strategies and several characteristics. The data offer posibilities to analyse different spend management strategies and approaches.

pruh3c-02.png

Science and Technology

4 datasets

AdobeStock_483491543.jpeg

ACOUSTIC SET OF MEETING SPEECH

(wav)

Provided audio samples represent freely available selected part (30 segments) of the test set recorded by a multi-channel spherical microphone array in a medium sized, acoustically not optimized room with a relatively long room impulse response (real acoustic environment). The single-channel test data were generated from the acoustic material recorded by the microphone array using the MAPL software processing library.

pruh3c-02.png

Facility and Energy Management

5 datasets

AdobeStock_483491543.jpeg

VOLTAGE

(sql, csv)

3-phase AC voltage profile as 1min aggregates (reference building main wiring, office floor, heat pumps, canteen) collected by MeriTO BASE device. Output is provided as SQL dump or CSV.

pruh3c-02.png
pruh3c-02.png

PRE KOMUNIKOVANIE LICENCIÍ A VYUŽITIA VAMI ZVOLENÝCH DATASETOV

Z PORTFÓLIA DIH TECHNICOM KONTAKTUJTE PROJEKTOVÉHO KOORDINÁTORA.

Partneri
logo DIH Technicom.png

DIH TECHNICOM je regionálny priemyselný digitálny inovačný HUB pri TUKE (Technická univerzita v košiciach), založený ako špecifické pracovisko univerzitného vedeckého parku TECHNICOM (ktorý je organizačnou jednotkou TUKE – založený ako HUB pre inovácie a transfer technológií.

Toto zázemie a organizačná situácia umožňuje DIH TECHNICOM plné využitie inovatívneho potenciálu ekosystému univerzitného vedeckého parku TECHNICOM a adekvátny prístup k univerzitnému ekosystému zameranému na výskum a vývoj vo všetkých jeho aktivitách a službách.

PARTNERI

logo EEN SK.jpeg
logo EUH4D.PNG
grantup.png
logo horizont.png
logo EU.PNG
logo bdva.PNG
logo TUKE_edited.png
AdobeStock_483491543.jpeg
Kontakt

KONTAKT

DJZ_4549_1_edited.jpg

Miroslav Janák

UVP Technicom

kancelária 202

B. Němcovej 5

040 01 Košice

tel.: +421 915 808 814

miroslav.janak@uvptechnicom.sk

Ďakujeme za správu!

bottom of page